T: 06 70 381 7601, T/F: 06 22 583 016, E-mail: diaksportmor@freemail.hu
Számlaszám: OTP 11736044-20007085, Adószám: 18489695-1-07

Bemutatkozás
MTTOE Mór
Versenynaptár
Eredmények
Fotóalbum
Régi weblap
Támogatók
Weblapok
Letöltés
Hírek

Szakmai Beszámoló

A Körzeti Diáksport Bizottság Mór
2011-ben végzett
tevékenységéről

A beszámolót a Körzeti DSB küldöttgyűlése
2012.05.30-án elfogadta

Státusza: Közhasznú szervezet / bejegyezve 1999-ben /

A Szervezet célja és feladata:

(1) A diákság testkultúrájának magasabb színvonalra emelése, testnevelési és test-kulturális igények érdekképviselete, érdekvédelme.
(2) A diáksportban érintettek- kiemelten a szervezet tagjainak-érdekképviselete, érdekvédelme.
(3) A diáksport szervezeti és működési feltételeinek, a fejlesztési célkitűzések megvalósításának segítése.
(4) A területi versenyrendszer működtetése, sporttalálkozók, vetélkedések és versenyek szervezése, lebonyolítása.
(5) Gyalogtúrák, vízi-túrák, kerékpártúrák, sítúrák szervezése, lebonyolítása.
(6) Sporttáborok szervezése, lebonyolítása.
(7) Együttműködés a diáksportban érintett állami, társadalmi és sportszervezetekkel.
(8) A magyar diáksport területi szintű képviselete.
(9) Éves eseménynaptár készítése és az ehhez kapcsolódó költségvetés összeállítása.
(10) Pártoktól független szervezet, működése során pártoktól anyagi támogatásra nem tart igényt, pártoknak anyagi támogatást nem nyújt; célkitűzései között országgyűlési képviselő jelölését, illetve támogatását nem szerepelteti.
(11) Felvilágosítás, véleményadás diáksport és az egyéb hatáskörbe tartozó ügyekben.
(12) A szervezet közhasznú szolgáltatásaiból, tagjain kívül bárki részesülhet, amennyiben a szervezet célkitűzéseivel egyetért.
A szervezet közhasznú tevékenységet folytat az egészségmegőrzés, a diáksport és azzal kapcsolatos ismeretterjesztés terén (az 1997. évi CLVI. tv.5. Fejezet 26.§.C.l1.,4.,9.,14., és 20. alpontja alapján.) Közhasznú szolgáltatásait tagjain kívül mások is igénybe vehetik.
(12) A szervezet közhasznú szolgáltatásaiból, tagjain kívül bárki részesülhet, amennyiben a szervezet célkitűzéseivel egyetért.
A szervezet közhasznú tevékenységet folytat az egészségmegőrzés, a diáksport és azzal kapcsolatos ismeretterjesztés terén (az 1997. évi CLVI. tv.5. Fejezet 26.§.C.l1.,4.,9.,14., és 20. alpontja alapján.) Közhasznú szolgáltatásait tagjain kívül mások is igénybe vehetik.

Szervezetünk felépítése:

Szervezetünk 8 település 14 iskolájának Diáksportköreit fogja össze. Büszkén mondhatjuk, hogy megalakulásunk óta / 1986 / a megyében egyedülállóan szervezettségünk 100 %- os.

Taglétszámunk jelenleg 3 136 fő. Szomorú tény hogy taglétszámunk évek óta csökken.

ISKOLA NEVE

TANULÓK SZÁMA

2009-2010

TANULÓK SZÁMA

2010-2011

TANULÓK SZÁMA

2011-2012

Móri TKT Bakonycsernyei Ált. Isk. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

285

269

260

Móri TKT Bodajki Általános Iskola

351

333

334

Móri TKT Bodajki Általános Iskola Báró Nádasdy Tamás Tagiskolája Csókakő

72

79

81

Móri TKT Radnóti Miklós Általános Iskola Mór

442

439

418

Móri TKT Radnóti Miklós Általános Iskola Csákberényi Tagiskola

27

24

33

Móri TKT Radnóti Miklós Általános Iskola Gróf Károlyi József Tagiskolája Fehérvárcsurgó

91

94

98

Móri TKT Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolája Kincsesbánya

156

155

157

Móri TKT Radnóti Miklós Általános Iskola Pusztavámi Tagiskolája

169

154

155

Petőfi Sándor Általános Iskola Mór

303

293

296

Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola Mór

414

389

388

Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola Mór

167

175

183

Fejér Megyei Önk. Gárdonyi G. Ált. Isk. és Speciális Szakiskola Mór.

93

88

83

Fejér Megyi Önk. Táncsics Mihály Gimnáziuma Mór

304

306

296

Fejér Megyei Önk. Perczel Mór Szakképző Iskolája és Kollégiuma Mór

442

359

354

ÖSSZESEN:

3 316

3 157

3 136

Az egyes iskolák sportmunkájának minőségét a testnevelők határozzák meg, de sajnos egyre inkább jelen van a pénzhiány. Talán ez is oka lehet, hogy a versenyeinken résztvevő iskolák és a tanulók száma is csökkenő tendenciát mutat.

Szervezetünket 5 fős elnökség irányítja, de legfőbb szerve az évente összehívott küldöttgyűlés. Itt kerül elfogadásra a közhasznúsági jelentés, az éves szakmai és pénzügyi beszámoló, a Felügyelő Bizottság beszámolója, valamint a következő év költségvetési terve.

Célcsoportunk:

Elsősorban a 6-18 éves korosztály, de több rendezvényünk volt Mór város lakosainak, ahol kicsik és nagyok, gyerekek és felnőttek együtt sportoltak.

Versenyrendszerünk:

Saját versenynaptárunk alapján szervezzük a diákolimpiai és a saját rendezésű sportversenyeket és egyéb szabadidős rendezvényeket. Itt szeretném megköszönni azoknak az iskoláknak és testnevelő tanároknak és valamennyi segítőnknek a lelkiismeretes és önzetlen munkáját, akik nagyban hozzájárultak rendezvényeink sikeres lebonyolításához.

Külön köszönöm a sportági versenyek lebonyolításában a segítséget

- Kurkó György (kézilabda, sítábor)
- Molnár Mihály (úszás, triatlon, aquatlon, sítábor)
- Ónodi Béla (duatlon, triatlon, grundbirkózás, sítábor, torna)
- Dr. Mohosné Pécsváradi Gyöngyi (torna, atlétika)
- Pisch Róbertné (atlétika, duatlon, triatlon, úszás, torna)
- Walczer Gábor (sítábor, duatlon, triatlon, aquatlon)
- Skobrák László (természetjárás)
- Török Imre, Rajos Zoltán (labdarúgás)
- Stettnerné Papp Gyöngyi (atlétika, úszás, duatlon)
- Orgován Erzsébet (floorball, úszás, teremlabdarúgás, sítábor)
- Bihari Róbert (játékos váltóverseny, grundbirkózás)
- Gombásné Kada Tímea (asztalitenisz, terematlétika, duatlon, triatlon)
- Gombás Szabolcs (tollaslabda, tenisz, atlétika)
- Ungvárai Béla (kosárlabda, úszás)
- Négele Tibor, Trosztmér László (atlétika)
- Horváth Miklós, Zilahi Zoltán (sakk)
- Mihucza Tibor (terematlétika, atlétika)
- Kulcsár Eszter (asztalitenisz, atlétika)
- Bokor Elemér (város körüli futás)
- Láposi Béla (gyógyúszás)
- Arany Tamás játékvezetőnek és a móri kábeltévé vezetőjének a játékvezetéseket, sportrendezvények szervezését és a tudósításokat rendezvényeinkről.
- Walcz Károlyné, Molnár István nyugdíjas testnevelők segítségét

Valamennyien nagyban hozzájárultak a körzeti, megyei, országos elődöntők zökkenőmentes lebonyolításához.

Ezúton is megköszönöm az alábbi intézmények vezetőinek, hogy rendelkezésünkre bocsátották intézményük tornatermét és sportlétesítményeit:

- Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola Mór
- Petőfi Sándor Általános Iskola Mór
- Bakonycsernyei Általános Iskola
- Bodajki Általános Iskola
- Táncsics Mihály Gimnázium Mór
- Wekerle Sándor Szabadidő Központ

Az elmúlt évben összesen 93 rendezvény napunk volt.

Szervezetünk 21 sportágban 10 121 fő részvételével, az alábbi versenyeket rendezte meg:

- 1 országos elődöntő
- 7 megyei Diákolimpia
- 1 Regionális Sportnap
- 24 körzeti Diákolimpia
- 50 egyéb saját rendezésű sportverseny, sportesemény
- 10 nap egyéb rendezvény

A mennyiségi mutatók mellett a minőségi munka is kiemelkedő volt.

Megyei és országos szintű bajnokságokon vettünk részt, és dobogós helyezéseket értünk el a következő sportágakban: atlétika, tollaslabda, tenisz, duatlon, triatlon, torna, sí, labdarúgás, úszás, grundbirkózás, játékos sportverseny, kosárlabda, sakk, asztalitenisz, kézilabda.

Munkánk elismertségét jelzi az is, hogy egyre több megyei és országos elődöntő megrendezésére kérnek fel.

Versenyeink jegyzőkönyvei, rendezvényeinken készült képeink megtekinthetők az önálló honlapunkon: www.diaksport-mor.hu

Egyéb hagyományos szabadidős sportrendezvényeink 2011-ben:

- 2004 óta minden évben "Regionális Diáksport Napot"szervezünk a fogyatékkal élő gyerekeknek. (játékos váltóverseny, úszás, labdarúgás)
- 1993-óta megrendezzük a körzet iskoláinak az évfolyambajnokságot 3 sportágban / labdarúgás, kézilabda, kosárlabda /, amely lehetőséget biztosít a 3.- 8. osztályos diákoknak a hétvégi szabadidő hasznos eltöltésére, egyben jó felkészülés a diákolimpiára. A két-fordulós verseny zárásakor díjkiosztó gálát tartunk, amelyet jó hangulatú tanár- diák “összecsapás" foglal keretbe.
- Évente egy vagy két alkalommal megrendezzük "Természetjáró találkozónkat", amely adottságainkat kihasználva jó lehetőséget biztosít a természet megismerésére, védelmére.
- 1997-ben kezdtük, és azóta hagyományosan megrendezzük a "Város körüli futást", amely során Mór város "külső" utcáin több mint 17 kilométert futva / 8 szakaszban 8 hétig / a futást népszerűsítve, biztosítjuk elsősorban az alsó tagozatos gyerekeknek a mozgás lehetőségét, mert csak a részvétel számít, ez nem verseny. A "kör" megtétele után a résztvevők sorsoláson vesznek részt, amely során sportszereket nyerhetnek.
- Évek óta önálló sí-tábort is szervezünk óvodástól egészen a felnőtt korosztályig, melynek sikerét a magas részvételi fő is jelzi. (50-60 fő)
- Május 1-én megrendeztük a "Sportmajálist".
- Szervezzük és lebonyolítjuk a "Móri Bornapi Sportrendezvényeket" 10 sportágban. (floorball, tollaslabda, tenisz, sakk, lövészet, úszás, "Nagy futás", kézilabda, labdarúgás, mini-tenisz)
- Minden év december 29-én "Mozogjon Mór" felhívással "Családi Sportnapot" tartunk a Wekerle Sándor Szabadidő Központban.

A Sportnap reggel 8 órától 18 óráig adott lehetőséget 8 sportágban, (kézilabda, labdarúgás, sakk, asztalitenisz, úszás, mini tenisz, játékos váltóverseny, zumba) elsősorban Mór város lakosainak a mozgásra. A rendezvényen azonban több megye 22 településéről érkeztek sportolni vágyó fiatalok és még fiatalabbak, akik örömmel vehették tudomásul Mór város sport iránti elkötelezettségét.

Az egyes sportágakban résztvevők száma:

- Labdarúgás: 16 csapat -160 fő
- Kézilabda: 12 csapat -120 fő
- Asztalitenisz: 81 fő
- Úszás: 135 fő
- Játékos váltóverseny: 6 csapat - 120 fő
- Mini tenisz: 43 fő
- Sakk: 61 fő
- Zumba: 50 fő

Összesen: 770 fő, de ebből voltak, akik több sportágban is részt vettek.

Úszásban a 135 induló összesen 68 470 métert úszott, átlag 507 métert fejenként.

Minden résztvevő, aki valamilyen sportágban elindult tombolajegyet kapott, mellyel 16 órakor, a tombolasorsoláson értékes sportszereket nyerhetett. A 8-18 óráig tartó rendezvényen végig jó hangulatban folytak a kézilabda, labdarúgás, asztalitenisz, sakk, úszás, mini tenisz, mérkőzések. Nagy sikert aratott a játékos váltóverseny, ahol 6 csapatban, kicsik és nagyok, gyerekek és szülők együtt vetélkedtek.

Kitüntetetteink 2011.:

Fejér megye jó tanuló - jó sportoló címet elnyert diákok

2011.

Hegyi Petra

Tollaslabda

Mór

Radnóti Miklós Általános Iskola

Németh Milán

Tollaslabda

Mór

Dr.Zimmermann Ágoston Általános Iskola

Spandler Csaba

Labdarúgás

Kincsesbánya

Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolája

Móri diáksport körzet legeredményesebb tanuló-sportoló címet nyerte

2011.

Varga Eszter

Bakonycsernye, Általános Iskola

Fejér megye diáksportjáért kitüntetést vehetett át

2011.

Gombásné Kada Tímea

Mór, Táncsics Mihály Gimnázium testnevelője

Orgován Erzsébet

Mór, Petőfi Sándor Általános Iskola testnevelője

Támogatóink:

- Mór Városi Önkormányzat
- Magyar Diáksport Szövetség
- Fejér Megyei Diáksport Szövetség
- Mór Város Sportjáért Közalapítvány
- Nemzeti Együttműködési Alap /NEA/
- Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete /MTTOE/
- Hammerstein Bt.

Működésünket évek óta a takarékos gazdálkodás jellemzi, így a betervezett versenyeinket maradéktalanul teljesíteni tudtuk.
Az iskolák tanulólétszám arányos éves tagdíjukat és a DSB Intézményi tagdíjukat befizették.
Az egyes iskolák részvétele a körzeti versenyeken nagyon eltérő. Vannak nagyon "aktív" iskolák, és vannak, akik nagyon kevés versenyen vesznek részt, és olyanok is, akikkel egész évben nem találkozunk.
Célunk, hogy a következő évben a lehetőségek figyelembe vételével növeljük a versenyeken részt vevő iskolák és tanulók számát.
Kiadásaink túlnyomó többsége, a versenyek rendezéséhez kapcsolódik: díjazás (érmek, oklevelek, serlegek, sportfigurák, sportszerek). Ezen felül, jelentkeznek bizonyos működési költségek is (technikai eszközök, karbantartás, postázás, telefon, internet, fénymásolás, nyomtatás, irodaszer stb.).

A 2011-es év versenynaptárának sikeres teljesítését, munkánk eredményességét elsősorban a tapasztalt, elkötelezett testnevelőinknek, és önkéntes segítőinknek köszönhetjük.
Az "idősebb" testnevelőkön kívül fiatalabb testnevelőink is átveszik a "stafétabotot".
Más szakos pedagógusok is segítik a versenyeket, és a nem pedagógus szakembereink is kiválóan helytállnak. Eredményeinket továbbra is kiváló szakembergárdánknak köszönhetjük, akik önzetlen munkájukkal, összetartásukkal, egymás megbecsülésével, körzetünk magas szintű értékeit teremtik meg.

Székesfehérvár, 2012.05.27.

Kiszely Imréné
DSB elnök


Támogatóink

Mór Város Önkormányzata
Mór Város Önkormányzata

Nemzeti Civil Alapprogram